Hvordan Mette blev klædt på til sin nye HR-stilling

Da Mette fra Ventu fik overdraget HR-ansvaret i virksomheden, var det uden den store erfaring eller uddannelse inden for HR. Derfor havde hun brug for en fagekspert, hun kunne trække på. En som både kendte love og regler og havde både den praktiske erfaring og kendte best practise på området. Det var her HR-Administration kom ind i billedet.

Mette Gertz er People & Business Development Director hos firmaet Ventu A/S.

Ventu A/S er firmaet bag Microbizz.


Det er en digital platform, som kan digitalisere og automatisere firmaers, kommuners og andre institutioners administrative og øvrige arbejdsgange, og samle al informationsindsamling i forbindelse med dem i en app. Det gør det nemt for medarbejderne at dokumentere arbejdsopgaverne i hverdagen, og nemt for firmaet at få indsamlet alt nødvendig viden, uden at den skal indtastes mere end én gang.

Brug for ekstern eksperthjælp

Da Mette overtog ansvaret for HR-området i Ventu, havde hun ikke den store erfaring med personalehåndtering og de arbejdsopgaver, som lå inden for hendes nye ansvarsområde.

 

Uden egentlig uddannelse eller erfaring inden for HR, var jeg nødt til at hente ekstern eksperthjælp for at komme godt fra start”, fortæller Mette fra Ventu.

 

Her havde jeg fået anbefalet Britt gennem mit netværk. Og efter at have holdt et enkelt møde med hende, var jeg ikke i tvivl om, at vores samarbejde ville blive rigtig godt.”

En fast livline som sikrede korrekt behandling af medarbejdersager fra dag 1

Siden har jeg brugt Britt som min livline, og jeg har brugt hende enormt meget til sparring i situationer, hvor jeg enten har vores været uvidende på området eller haft brug for et godt råd. Det har betydet, at jeg ved, at jeg håndterer vores medarbejdere korrekt og med den omsorg, som de skal have fra deres personaleleder”, uddyber Mette fra Ventu.

Britt kan nærmest alle regler i hovedet, og hvis hun har været lidt i tvivl, så har hun været meget hurtig til at få tjekket op på det og givet mig et fyldestgørende svar. Og så er hun god til både at formidle og give gode og forståelige svar.

 

Jeg havde sikkert skulle bruge en hel masse tid på at undersøge diverse ting selv – og stadig ikke være helt sikker på, at det, jeg fandt frem til, var rigtigt. Derfor ville risikoen for, at jeg kom til at træde forkert på medarbejdersager, bestemt også have været til stede, og det er jo aldrig godt”, fortsætter Mette videre.

Altid i gode, sikre hænder

Med Britt i ryggen føler jeg mig i meget gode hænder, og jeg har aldrig følt, at Britt har givet mig et vævende svar. Hun har kæmpebred erfaring inden for HR, og jeg har aldrig følt mig utryg ved at videregive eller handle på de oplysninger, som hun har givet mig,” slutter Mette fra Ventu A/S af.

Skab de bedste rammer for din virksomhed

Trygge forhold for medarbejderne gør det nemmere at tiltrække de stærkeste profiler og får lettere ved at skabe vækst i din virksomhed